VYHLEDÁNÍ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

1. EXECUTIVE SEARCH

 • Hlavním úkolem společnosti je vyhledat budoucí zaměstnance, kteří splňují klientem předem definovaná kritéria. K úspěšnému splnění tohoto úkolu team využívá ověřenou a vyzkoušenou metodologii, díky které zákazník získá službu a vhodné kandidáty. V procesu vyhledávání a výběru jsou využívány všechny dostupné prověřené i nové zdroje k tomu, aby v co nejkratší době byli klientovi představeni odpovídající kandidáti.
 • Executive Search je speciální metoda vyhledání top manažerů a úzce specializovaných odborníků. Jedná se o cílené oslovení zkušeného kandidáta, který je předem vytipován ze společností ve stejném nebo příbuzném oboru s Vaší činností. Tento kandidát nemusí aktivně hledat nové uplatnění, ale může být naší nabídkou natolik osloven, že se rozhodne změnit zaměstnavatele.

PROCES ZAHRNUJE:

 1. Zmapování situace
 2. Vytipování kandidátů
 3. Diskrétní oslovení kandidátů
 4. Osobní pohovor s konzultantem
 5. Představení seznamu klientovi
 6. Pohovory u klienta
 7. Zpětná vazba a následná péče

2. TRY & HIRE

 • 2016JEDNÁ SE O SLUŽBU, KTEROU LZE STRUČNĚ NAZVAT „ZAMĚSTNANEC NA ZKOUŠKU“. Prostřednictvím služby Try & Hire se můžete s novým pracovníkem nejprve velmi dobře seznámit, otestovat jeho znalosti a schopnosti a až pak se rozhodnout, zda ho přijmete do pracovního poměru. Po tuto "zkušební dobu", jejíž délka závisí zcela na Vás, je pracovník zaměstnancem agentury. Dalším příkladem využití této služby je situace, kdy zvažujete vytvoření nového pracovního místa. S poměrně nízkými vstupními náklady si můžete pomocí našeho zaměstnance vyzkoušet efektivitu zřízení nové pozice a kdykoli se rozhodnout, zda novou pozici opravdu zřídíte.
 • 2016Tento systém vám umožňuje zaměstnat pracovníka na „zkoušku“, kdy je kandidát nejprve dočasně přiděleným zaměstnancem personální agentury MTM Service Prague a v případě oboustranné spokojenosti je možné s tímto zaměstnancem snadno a hladce uzavřít trvalý pracovní vztah. Tato služba vám poskytuje maximální ověření uchazeče při náboru nových zaměstnanců.

3. OUTSOURCING

 • Outsourcing je převzetí kompletní odpovědnosti za ucelenou část aktivit společnosti zákazníka. Chcete-li se plně koncentrovat na hlavní předmět svého podnikání, ponechte obslužné procesy nám. Naše společnost zajistí kompletní servis; průběžně doplníme a zapracujeme potřebný personál, postaráme se o osobní a mzdovou agendu.
 • Zabezpečíme komplexní chod a organizaci vámi vybraných úseků a činností. Zajistíme nábor pracovníků, jejich organizaci, budeme plánovat směny, nahrazovat pracovníky v případě výpadků, administrativně se postaráme o veškeré pracovněprávní formality. Vaše součinnost bude omezena na minimum, kompletně převezmeme zodpovědnost za výkon určité činnosti.

4. DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

 • Prostřednictvím služby agenturního zaměstnávání vám pomůžeme řešit všechny tyto situace a mnohé další, například dlouhodobou nepřítomnost vašeho kmenového zaměstnance (mateřská a rodičovská dovolená) nebo i kratší nepřítomnost (nemoc, dovolená). K dočasnému výkonu práce ve vaší firmě zajistí naše agentura potřebný počet pracovníků. Jediným vaším úkolem bude tyto pracovníky vést, aby odváděli práci k vaší plné spokojenosti. Na nic víc se soustředit nemusíte.
 • Služba představuje vyhledání vhodných pracovníků personální agenturou, a to podle zadání klienta. Úspěšní kandidáti se stanou zaměstnanci naší společnosti , dočasně přidělenými ke klientovi. Naše společnost dále vystupuje jako zaměstnavatel _ podepíšeme se zaměstnanci pracovní smlouvy, zpracováváme jejich docházky, vyplácíme jim mzdu, odvádíme sociální a zdravotní pojištění _ vše v souladu se zákoníkem práce. Klient tyto dočasně přidělené zaměstnance řídí a dohlíží na ně, organizuje jejich práci bez administrativní zátěže spojené s jejich výplatou.

5. PRÁCE V ZAHRANIČÍ

 • 2016Zajišťujeme pro naše klienty kompletní služby z oblasti zprostředkování zaměstnání v zahraničí. Jednou z naší činností agentury je zprostředkování práce v zahraničí a brigád v zahraničí. MTM Service Prague spolupracuje s partnerskými zahraničními pracovními agenturami, Job centrem a konkrétními zaměstnavateli.
 • 2016Pracovní pozice v zahraničí nabízíme zejména v cestovním ruchu, , administrativě, zajišťuje zaměstnání pro šikovné řemeslníky nebo specialisty z různých odvětví. Personální agentura MTM Service Prague nabízí své služby zaměstnavatelům v členských zemích Evropské unie, zejména pak Polska, Rakouska, Německa, České a Slovenské republiky.
 • 2016Agentura nabízí komplexní řešení personálních potřeb zaměstnavatele, založené na individuálním profesionálním přístupu k zaměstnavatelům i uchazečům o zaměstnání. Disponuje širokou databází aktivních uchazečů o práci v administrativě, hotelnictví, řemeslných profesích, a dalších specializovaných oborech s velkou přidanou hodnotou.

Nabízené služby zaměstnavatelům

 • nalezení a individuální selekce vhodného kandidáta v databázi uchazečů o zaměstnání na základě poskytnutých informací, životopisu a referencí
 • telefonické nebo osobní interview s krátkým pohovorem v anglickém či německém jazyce
 • inzerce pracovních pozic na specializovaných serverech, v tisku, sociálních sítích komplexní zajištění náboru nových zaměstnanců

Samozřejmostí je diskrétnost, profesionalita a individuální přístup. Pokud chcete využít personálních služeb agentury MTM Service Prague vyplňte kontaktní formulář níže, nebo napište e-mail.

Kontaktní formulář

Vaše jméno *

Váš email *

Telefon

Vaše zpráva

Napište nám info@mtmserviceprague.cz
Sídlo firmy Gotthardská 25/7 Praha 6