Hotely

Housekeeping

 • Kompletní úklid pokojů hostů včetně příslušenství
 • Výměna lůžkovin a froté prádla, kontrola jejich stavu
 • Rozestýlání a stlaní postelí
 • Výměna doplňků pokojů (hygienických potřeb)
 • Kontrola a eventuální výměna veškerých tiskovin a informačních letáků a jejich doplňování dle pokynu hotelu
 • Kontrola kompletnosti zařízení a vybavení pokoje
 • Kontrola technického stavu pokojů, jejich zařízení a vybavení
 • Generální úklidy

Stewarding

 • Mytí bílého a černého nádobí
 • Utírání a leštění bílého nádobí a příborů
 • Třídění a ukládání nádobí, příborů
 • Předmývání, mytí a leštění skla
 • Třídění a ukládání skla

Úklid jídelních prostor a kuchyňského zázemí

 • Mytí podlahy, pracovních pultů, polic, regálů
 • Čištění povrchu sporáků, podhledů, digestoří
 • Mytí výlevek, dřezů
 • Mytí kuchyňských vozíků

Veřejné prostory

 • Úklid veřejných prostor
 • Úklid atrií
 • Úklid kongresových sálů, jednacích místností
 • Úklid relaxačních prostor hotelu (fitness, bazény, …)
Napište nám info@mtmserviceprague.cz
Sídlo firmy Gotthardská 25/7 Praha 6